Mikro İktisat - Aslan, Nurdan

Mikro İktisat

Nurdan Aslan

Yayınevi: Temsil Kitap

Yayın tarihi: 11/2019

ISBN: 9786057731012

Türkçe | 720 Sayfa | 16,5 x 23,5 cm

Tür: Sınav Hazırlık / KPSS

 Uzun yılları kapsayan akademik birikimin sonucu olarak dördüncü baskısı ile yenilenen Mikro İktisat kitabımız, fakülteler için ders kitabı olmasının yanı sıra, KPSS ve kurum sınavlarına yönelik temel bir kaynak niteliğindedir.

Kitapta mikro iktisat konuları ayrıntılı olarak anlatıldıktan sonra KPSS sınavlarında çıkmış sorular konulara göre bölümler arasında dağıtılarak çözülmüştür. Kitabın genişletilmiş 4. baskısına 2014-2019 yıllarının KPSS soru ve çözümleri eklenmiştir. Daha sonra konuların pekiştirilmesi amacıyla her konuya ilişkin titizlikle hazırlanmış özgün çalışma sorularına ve çözümlerine yer verilmiştir. Ayrıca kitabın sonunda öğrenciye analiz yeteneği kazandıran 10 adet özgün deneme soruları ve çözümleri seti bulunmaktadır.

Mikro İktisat kitabının genişletilmiş 4. Baskısını titizlikle gerçekleştiren Umuttepe Yayınevi’ne teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca Mikro İktisat kitabının hazırlanmasında beni teşvikleri ile yönlendiren tüm öğrencilerime teşekkür ederim. Yine çalışmalarımın tamamlanmasında bana destek olan yeğenim Arda Aslan’a da yardımları için teşekkür etmek isterim.

Bütün özenimize rağmen ortaya çıkabilecek hata ve eksiklikler tarafımıza aittir. Eleştirilerinizi ve katkılarınızı nuraslan@marmara.edu.tr adresine göndermenizden memnuniyet duyarım.
Mikro İktisat kitabının tüm öğrencilerime faydalı olması dileklerimle...

DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ
KISALTMALAR

BÖLÜM 1: TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR VE ARZ-TALEP ANALİZİ
1.1. TEMEL KAVRAMLAR
1.2. TALEP ANALİZİ
EK 1: MİKRO İKTİSATTA KULLANILAN TEMEL MATEMATİK BİLGİLERİ

BÖLÜM 2: TALEP VE ARZ ESNEKLİKLERİ
2.1. TALEP ESNEKLİKLERİ
2.2. ARZ ESNEKLİĞİ

BÖLÜM 3: PİYASA DENGESİNİN OLUŞMASI VE DENGEDE DEĞİŞMELER
3.1. PİYASA DENGESİNİN OLUŞMASI: Walrasgil ve Marshallgil Denge
3.2. PİYASA DENGESİNDE DEĞİŞMELER
3.3. PİYASA DENGESİNİN OLUŞAMAMASI VE İSTİKRAR DURUMLARI
3.4. TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ RANTI (FAZLASI, ARTIĞI)
3.5. PİYASA DENGESİNE MÜDAHALE
3.6. ESNEKLİK VE KING KANUNU (BOLLUK PARADOKSU)
EK 2.1. KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ- 1 (BÖLÜM 1-2-3)
EK 2.2. ÇALIŞMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ (BÖLÜM 1-2-3)

BÖLÜM 4: TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI TEORİSİ: TÜKETİCİ DENGESİ
4.1. FAYDA YAKLAŞIMI
4.2. FAYDA FONKSİYONU: Toplam Fayda, Marjinal Fayda ve Azalan Marjinal Fayda İlkesi
4.3. DEĞER PARADOKSU
4.4. TÜKETİCİ TERCİHLERİ
4.5. FARKSIZLIK EĞRİLERİ (EŞFAYDA EĞRİLERİ, KAYITSIZLIK EĞRİLERİ)
4.6. BÜTÇE DOĞRUSU
4.7. TÜKETİCİ DENGESİNİN SAĞLANMASI
4.8. KÖŞE DENGESİ
4.9. BİLEŞİK MAL ANALİZİ
4.10. TÜKETİCİ DENGESİNİN DEĞİŞMESİ
4.11. İKAME VE GELİR ETKİLERİ
4.12. İKİ TALEP EĞRİSİ: MARSHALLGIL VE HICKSGIL TALEP EĞRİLERİ
EK 3.1. KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ –II (BÖLÜM 4)
EK 3.2. ÇALIŞMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ -1 (BÖLÜM 4)

BÖLÜM 5: ÜRETİCİ DAVRANIŞLARI TEORİSİ: ÜRETİCİ DENGESİ
5.1. ÜRETİM KURAMI
5.2. KISA DÖNEM ÜRETİM FONKSİYONU
5.3. UZUN DÖNEM ÜRETİM FONKSİYONU
5.4. EŞMALİYET DOĞRUSU
5.5. ÜRETİCİ DENGESİ
5.6. EULER KURALI
5.7. ÜRETİCİ DENGESİNDE DEĞİŞMELER
EK 4.1. KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ- III (BÖLÜM 5)
EK 4.2. ÇALIŞMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ (BÖLÜM 5)

BÖLÜM 6: ÜRETİM MALİYETLERİ
6.1. ÜRETİM MALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ
6.2. KISA DÖNEM MALİYET KAVRAMLARI
6.3. UZUN DÖNEM MALİYETLER
6.4. İÇSEL VE DIŞSAL EKONOMİLER
6.5. ALAN EKONOMİLERİ
6.6. ÖĞRENME EĞRİSİ (Dinamik Dışsal Ekonomiler)

BÖLÜM 7: PİYASA TEORİLERİ
TAM REKABET PİYASASI
7.1. TAM REKABETİN KOŞULLARI
7.2. TAM REKABET PİYASASINDA FİRMA TALEBİ VE HASILATI: Toplam, Ortalama ve Marjinal Hasılat
7.3. TAM REKABET PİYASASINDA KAR KAVRAMLARI
7.4. KISA DÖNEMDE TOPLAM EĞRİLER YARDIMIYLA KAR MAKSİMİZASYONU
7.5. ORTALAMA ve MARJİNAL EĞRİLER YARDIMIYLA KAR MAKSİMİZASYONU
7.6. TAM REKABET PİYASASINDA KAR- ZARAR DURUMLARI
7.7. KISA DÖNEM FİRMA ARZ EĞRİSİ
7.8. KISA DÖNEM ÜRETİCİ FAZLASI (ÜRETİCİ RANTI)
7.9. TAM REKABET PİYASASINDA UZUN DÖNEM FİRMA DENGESİ
7.10. UZUN DÖNEM ENDÜSTRİ ARZ EĞRİSİ
7.11. TAM REKABET PİYASASINDA ETKİNLİK
7.12. TAM REKABET PİYASASINA DEVLET MÜDAHALESİ
EK 5.1. KPSS ‘DE ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ -IV (BÖLÜM 6-7)
EK 5.2. ÇALIŞMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ (BÖLÜM 6-7)

BÖLÜM 8: EKSİK (AKSAK) REKABET PİYASALARI
8.1. EKSİK (AKSAK) REKABET PİYASALARINA GENEL BAKIŞ
8.2. MONOPOL (TEKEL)
8.3. MONOPOLCÜ (TEKELCİ) REKABET PİYASASI
8.4. OLİGOPOL
8.5. OYUN TEORİSİ
8.6. REKLAM HARCAMASI
8.7. YOĞUNLAŞMA VE PİYASA YAPISI
EK 6.1. KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ – V (BÖLÜM 8)
EK 6.2. ÇALIŞMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ (BÖLÜM 8)

BÖLÜM 9: FAKTÖR (GİRDİ) PİYASASI
9.1. MAL VE FAKTÖR PİYASASINDA TAM REKABET KOŞULLARINDA FAKTÖR TALEBİ
9.2. MAL PİYASASINDA MONOPOL- FAKTÖR PİYASASINDA TAM REKABET KOŞULLARI
9.3. MAL PİYASASINDA TAM REKABET- FAKTÖR PİYASASINDA MONOPSON DURUMU
9.4. MAL PİYASASINDA MONOPOL - FAKTÖR PİYASASINDA MONOPSON DURUMU
9.5. İKİ TARAFLI MONOPOL
9.6. EMEK FAKTÖRÜ ARZI
EK 7. KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ – IV (BÖLÜM-9)

BÖLÜM 10: GENEL DENGE TEORİSİ
10.1. KISMİ VE GENEL DENGE YAKLAŞIMLARI
10.2. SOSYAL REFAH KRİTERLERİ
10.3. SOSYAL REFAH MAKSİMİZASYONU
10.4. DİĞER SOSYAL REFAH KRİTERLERİ

BÖLÜM 11: PİYASA BAŞARISIZLIKLARI
11.1. PİYASA BAŞARISIZLIKLARININ NEDENLERİ
11.2. İKİNCİ EN İYİ TEOREMİ
EK 8. KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ- VII (BÖLÜM 10-11)

BÖLÜM 12: FAKTÖR GELİRLERİ ANALİZİ
12.1. EMEK VE ÜCRET
12.2. TOPRAK VE RANT
12.3. SERMAYE VE FAİZ
12.4. GİRİŞİMCİLİK VE KAR
EK 9. KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ- VIII (BÖLÜM 12)

BÖLÜM 13: MİKRO ANALİZ AÇISINDAN İKTİSADİ DOKTRİNLER
13.1. KLASİK İKTİSAT
13.2. NEOKLASİK İKTİSAT
13.3. KLASİK VE NEOKLASİK İKTİSADİ DÜŞÜNCENİN KARŞILAŞTIRILMASI
EK 10. KPSS SINAVINDA ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-IX (BÖLÜM 13)

BÖLÜM 14: DENEME SORULARI
14.1. ÇÖZÜMLÜ DENEME SORULARI
ÇÖZÜMLÜ DENEME SORULARI – 1
ÇÖZÜMLÜ DENEME SORULARI – 2
ÇÖZÜMLÜ DENEME SORULARI – 3
ÇÖZÜMLÜ DENEME SORULARI – 4
ÇÖZÜMLÜ DENEME SORULARI – 5

DENEME SORULARI ÇÖZÜMLERİ
DENEME – 1 ÇÖZÜMLERİ
DENEME – 2 ÇÖZÜMLERİ
DENEME – 3 ÇÖZÜMLERİ
DENEME – 4 ÇÖZÜMLERİ
DENEME – 5 ÇÖZÜMLERİ

Mikro İktisat için şu an mevcudu olmayanlar

İlgili Ürünler

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2019 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı